Lægesekretærkonferencer

Lægesekretæreleverne på Aarhus Business College arrangerer konferencer for lægesekretærer.

Som en del af vores uddannelse arbejder vi med konferenceaktiviteter, som lægger stor vægt på praksis. Hvert hold skal planlægge og afholde en konference, hvor vi selv skal finde et tema, booke foredragsholdere, styre budget og regnskab, skaffe sponsorer og lave markedsføring via en hjemmeside, opslag på sygehusene med mere. Konferencen holdes primært for uddannede lægesekretærer på sygehuse og i privat praksis med flere.

Formålet er, at vi får kendskab til de tre faser i arbejdet med at gennemføre en konference:

  • Planlægning
  • Gennemførelse
  • Efterbehandling

Med det lærer vi, hvordan man i praksis forbereder en konference med et emne, som er relevant for vores arbejdsplads eller i forhold til vores uddannelse. Desuden får vi kendskab til, hvordan man følger op på et arrangement, vi lærer at arbejde i teams og vi kan anvende teori om kommunikation og samarbejde i praksis.

Det er fantastisk hvordan uddannede lægesekretærer, sygehuse, sponsorer med flere bakker op om konferencerne. Tak for det.

Hvis du vil orienteres, når vi er klar med en ny konference, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Læs mere om lægesekretæruddannelsen på Aarhus Business College.

Lægesekretæruddannelsen er ophørt, så der kommer ikke flere konferencer.
Tak for den store opbakning gennem tiden.