Krise i trygge hænder

– Håndtering af det svære møde

24. august 2017

Konferencens emne Krise i trygge hænder – håndtering af det svære møde omhandler de udfordringer, der kan være i forbindelse med mødet med patienter og pårørende i krise.

Som lægesekretærer har vi oftest kun vores erfaring at forholde os til, når vi møder patienter og pårørende i krise på trods af, at det ofte er os, som disse henvender sig til og møder som den første, når de ankommer på sygehuset eller hos lægen – telefonisk eller fysisk.

Ved vores konference vil vi belyse, at krise findes i mange former, at patienter og pårørende ikke alle kan skæres over én kam, og at to individer i lignende sygdomsforløb kan have vidt forskellige behov i forhold til, hvordan vi møder dem, hvilket netop er noget af det der udgør en udfordring i forhold til at møde hver enkelt patient på den mest hensigtsmæssige måde.

Nogle kan på dette grundlag befinde sig i en situation, hvor de vil tøve og blive usikre i deres møde med patienter og pårørende. Denne usikkerhed kan gøre mødet med patienter i krise til en ubehagelig oplevelse for begge parter, og derfor er vores mål med konferencedagen, at give vores faggruppe redskaber til, hvordan vi kan agere mest hensigtsmæssigt i mødet med patienter og pårørende i krise.

Lægesekretærkonference Krise i trygge hænder

Foredragsholdere

Louise Skriver Lægesekretærkonference Aarhus Business College

Louise Skriver Jønsson, psykolog

Louise er uddannet cand.psych., EMDR terapeut og er sideløbende med sit nuværende arbejde på børneafdelingen i Skejby, i gang med specialistuddannelsen i psykotraumatologi.

Hun har stor krisepsykologisk erfaring med mange forskellige patientgrupper, deriblandt psykiatriske patienter med angst og depression, hjertebørn, børn med cancer samt pårørende.

Desuden har hun i flere år forestået bl.a. supervision og krisesamtaler med tværfagligt sygehuspersonale, som arbejder med mennesker i krise.

Louise vil til konferencen tale om, hvad en krise kan indebære, og at en krise kan være mange forskellige ting. Derudover vil hun give redskaber til, hvordan man kan håndtere mødet med en patient eller pårørende i krise.

 

Linda Hardisty Bramsen Lægesekretærkonference Aarhus Business College

Linda Hardisty Bramsen, overlæge ved BUC

Linda er afsnitsledende overlæge på ungdomspsykiatrisk sengeafsnit i Risskov og Herning (BUC), og har speciale i retspsykiatri og børn- og ungepsykiatri. Linda sidder i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs bestyrelse, og hun har været med til at sætte Børne- og Ungdomspsykiatrien på den politiske dagsorden.

Linda har en bred erfaring fra alle afsnit på BUC, og hun er meget passioneret omkring det at få flere ressourcer til børne- og ungepsykiatrien.

Linda vil på konferencen sætte fokus på sit arbejde med børn og unge. Hun vil komme med eksempler og erfaringer fra sin hverdag, hvor hun har et tæt samarbejde med lægesekretærer, som for hende er uundværlige.

 

Filip Møller Lægesekretærkonference Aarhus Business College

Filip Møller, stenhugger

Filip er en passioneret stenhugger fra Horsens, der har hjertet med i sit arbejde – både i det praktiske arbejde som stenhugger, men især når han møder mennesker i sorg, der kommer hos ham for at få lavet en gravsten til deres kære.

Han ejer virksomheden ”Filip’s Sten & Billedhuggeri ApS” i Horsens, og han er blandt andet kendt for at genbruge gamle gravsten, som både gavner miljøet og økonomien.

Desuden har han et bredt samarbejde med diverse kunstnere og laver unikke gravsten ud af forskellige materialer.

På konferencedagen vil Filip dele ud af sine erfaringer med, at møde pårørende i sorg over at have mistet og give gode råd til, hvordan man kan fornemme, ”hvem man har med at gøre” i de enkelte situationer.

Filip vil desuden give konkrete eksempler på, at møde folk i krise fra hans hverdag som stenhugger.

 

Daniel Svensson Lægesekretærkonference Aarhus Business College

Daniel Svensson

Daniel Svensson er tidligere professionel håndboldspiller og nuværende håndboldekspert på TV2. Daniel blev i 2012 første gang ramt af lymfekræft, han blev senere erklæret kræftfri, men fik tilbagefald i 2016, så han ved, hvad det vil sige at kæmpe både på banen og udenfor banen.

Han er en autentisk og eftertragtet foredragsholder der tør at åbne op for de svære perioder i sit liv. Han er i dag erklæret kræftfri og er blandt andet ambassadør for bevægelsen “Stafet For Livet”.

Til lægesekretærkonferencen vil han fortælle om sit kræftforløb og om mødet med det danske sundhedsvæsen.