DiagnoseDanmark

13. november 2015

En sundhedsfaglig lægesekretærkonference om diagnoser, diagnosetrend og samfundsstrømninger.

Designet og afviklet af lægesekretæreleverne på hold 25, Aarhus Business College til lægesekretærer og alle andre sundhedsfaglige.

Som sundhedsfaglige
beskæftiger vi os med at finde patienternes diagnose og behandle og varetage patienterne ud fra dette. Diagnosen indikerer, hvilken behandling patienten skal have.

For mennesket
bag patientstatusen kan diagnosen være en forbandelse, for andre er det en frelse. For nogle er det en genvej og for andre en hindring.

Medierne fyldes
med nyheder, der vedrører dette. Vi kan i flæng nævne overdiagnosticering, fejldiagnosticering, inklusion af de psykiatrisk diagnosticerede i skole og på arbejdsplads. Helbred, sundhed og livsstilssygdomme. Stress, rygsmerter, depression og PTSD. Rehabilitering, førtidspension og skånejobs. Hvem giver diagnoserne, og hvilken hjemmel og kompetence har de til det. Der tales om, hvordan flere og flere får diagnoser, og om hvordan nye diagnoser opfindes, og gamle diagnoser forandres.

Vi lever i DiagnoseDanmark
– en nutid hvor 1/3 af alle danskere har en eller flere kroniske sygdomme (kilde: sundhed.dk).

Men hvorfor?
Kommer det af livsstil?
Er det en trend?
Er det en måde at kategorisere de mennesker, som ikke befinder sig godt i samfundets rammer, ved at gøre dem til patienter?
Og hvad betyder diagnosestemplet for det enkelte menneske?

Lægesekretærkonference DiagnoseDanmark

Program

Lægesekretærkonference Anders Petersen

Anders Petersen

Udbredelsen af diagnoser er i voldsom vækst – i Danmark har hver tredje dansker eksempelvis en diagnose. Vi lever i en diagnosekultur, hvis karakteristika blandt andet indebærer, at patienterne i stigende omfang forventer en diagnose, og at læger og psykologer forventes at diagnosticere. Hvad medfører den udvikling? Det har Anders valgt at stille skarpt på som en af forskerne bag forskningsprojektet “Diagnosekultur: Oplevelsen af psykiske lidelser og diagnoser med særligt henblik på depression og ADHD hos voksne.

Anders er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.

 

Lægesekretærkonference StoneBros

StoneBros

StoneBros består af de Århusianske brødre Paul og Carsten Fisker. Efter 25 års erfaring i reklamebranchen, besluttede de sig for at skifte kurs og gå til kamp mod reklamebranchens ukritiske formidlen af dårlig livsstil og diagnosekulturen med en række sunde paleoprodukter, som de sælger under navnet Stone Bros.

Livsstilsdiagnoser fylder enormt i landskabet. Over 1/3 af alle danskere har diagnoser og Stone Bros. fortæller om deres unikke vinkel på, hvordan reklamebranchen, og den kost vi indtager, har stor indflydelse på dette.

 

Lægesekretærkonference Zanny Arina Lundgaard

Zanny Arina Lundgaard

Når man som patient får stillet en diagnose åbner sig en verden, der kan virke stor og uoverskuelig for de fleste. Dér kan Zanny hjælpe. Som patientprotector beskæftiger Zanny sig med juridisk rådgivning inden for områder såsom sociale ydelser, gode behandlingsforløb og erstatning.

Zanny er uddannet fysioterapeut og har arbejdet som rådgiver ved Patientforeningen, inden hun i 2012 blev indehaver af PatientPROTECTORDanmark.

 

Lægesekretærkonference Anders Stjernholm

Anders Stjernholm

Med en ADHD-diagnose i bagagen og som ambassadør for ADHD-foreningen har Anders meget på hjerte, i forhold til det at have en diagnose. Hvordan han lever med det i sin hverdag, vejen gennem uddannelsessystemet og den samfundsmæssige betydning, er blandt andet noget af det, Anders berører med en kombination af komik og seriøsitet.

Anders er nok bedst kendt som komiker, men er også uddannet journalist, og har for nyligt tilføjet erhvervet som politiker til CV’et.