Fremtidens lægesekretær

Torsdag den 19. august 2021

Tak for en god konference

Læs mere på www.fremtidenslaegesekretaer.dk.