Forstå mig ret

– Kommunikation med hjertet på rette sted

29. november 2018

En stor del af lægesekretærens arbejde består i at kommunikere på flere niveauer. Vi kommunikerer dagligt med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer, og vi kommunikerer på forskellige måder , f.eks. skriftligt, mundtligt og telefonisk. Derudover møder vi mange mennesker i løbet af en dag, som kræver, at vi kan tilpasse kommunikationen til det menneske, vi står overfor, og hvilken situation patienten befinder sig i. Desuden møder vi mange forandringer i hverdagen – det være sig udflytning, den teknologiske udvikling m.m., som resulterer i store krav om information og formidlingen.

De konstante omstillinger i løbet af en dag stiller derfor store krav til lægesekretærens kommunikative færdigheder.

Vi ønsker derfor med vores konference at sætte fokus på netop kommunikation og give deltagerne en faglig og underholdende dag. Målet er, at alle kan gå hjem med nye værktøjer, som klæder den enkelte lægesekretær på til at kommunikere professionelt, så vi kan yde den bedste service – med hjertet på rette sted.

Lægesekretærkonference Aarhus Business College

Foredragsholdere

Mogens Pfeiffer

Mogens Pfeiffer

Overlæge, lektor og Ph.d.

Mogens Pfeiffer er uddannet læge i 1988, er overlæge på Reumatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han er lektor på Aarhus Universitet og har herudover forfattet adskillige videnskabelige artikler og lærebogskapitler.

Han vandt prisen for ”Årets underviser” i 2015 med begrundelserne »høj faglighed«, »gode formidlingsevner« og »et godt glimt i øjet«, hvilket bekræfter, at Pfeiffers metoder virker, og at han når ud til sine lyttere.

Manden med 27 års erfaring som læge i specialet reumatologi, altså gigtsygdomme, brænder for sit arbejde både som læge og underviser.

Med sit entertainer-gen, værdifulde budskaber og det meningsfulde i at viderebringe viden, elsker han at undervise, og han griber det an med mindsettet »Everything is hard until it’s easy,«.

Han overdrager viden med udgangspunkt i at fange lytteren, hvor denne er, og hvor det giver mening for vedkommende. Ifølge Mogens er recepten på den gode undervisning at starte med noget folk kender, og herfra bygge ovenpå med fokus på at gøre stoffet levende med rigelig humor jævnt fordelt.

Han er desuden meget begejstret for vekselvirkningen mellem sit kliniske arbejde med patienterne, formidling af sin viden og erfaring i undervisningssituationen samt forskningsdelen.

Glennie Grønne

Glennie Grønne

Coach, sygeplejerske og udviklingskonsulent.

“Stop en halv og bliv hel -med hjernen og hjertet som medspiller”.

Glennies indlæg handler om glæden ved at skabe og opleve High performance i hverdagen. Det er fyldt med inspiration til, hvordan vi kan træne os i selv i at kunne mere, og blive mere bevidste om blinde vinkler og aktivere flere iboende ressourcer – særligt under pres. Det handler om at gøre det svære lettere med nye perspektiver og redskaber til at opnå nye højder i det professionelle samarbejde ved blandt andet brug af en tilpasset kommunikation.

I 2006 traf Glennie Grønne det valg at starte KONEKT grundet et stort ønske om at arbejde mere målrettet og strategisk med at skabe High Performance – både i lille og stor format.
Hun brænder for at udvikle sund fremdrift via en realistisk og gennemarbejdet gameplan og derefter holde retningen – også under pres. Glennie er sygeplejerske og har, i ønske om at skabe sunde systemer hele vejen omkring sig, videreuddannet sig inden for formidling, coaching, adfærdspsykologi og strategi.

Glennie er certificeret coach og er tilknyttet som konsulent, underviser og censor for AXEPTs nye coaches. Derudover er hun certificeret stresscoach, certificeret i profilanalyseredskaberne Extended DISC og E-Stimate, er fuld diplomuddannet i formidling og er trænet i Stifiner-programmet, hvor hun også fungerer som professionel coach i samarbejde med bl.a. jægersoldater.

Mikael Kamber

Mikael Kamber

Journalist, nyhedsvært, foredragsholder og forfatter.

Journalist og nyhedsvært på TV2. Holder desuden foredrag og kurser om arbejdsglæde, ledelse og positiv psykologi, og han har trænet mange hundrede ledere og medarbejdere i at arbejde med styrker.

Mikael Kamber har en fortid som topleder, både som adm. direktør og chefredaktør for JydskeVestkysten og mediedirektør i DR.

Han har skrevet bøgerne ”STÆRKERE” og ”Vi er bedst, når vi er glade” og har taget uddannelsen Certificate in Positive Psychology (CIPP) i USA.