Fra kaos til kontrol

23. august 2018

En spændende og lærerig dag med forskellige foredragsholdere, som vil komme omkring emnet: Fra kaos til kontrol. Foredragene vil blandt andet indeholde informationer om hvilke menneskelige processer der sker, når man er i krise eller på anden måde oplever kaos. Hvilke strategier kan man bruge for at genoprette kontrol i livet igen?

Læs mere om konferencen på www.frakaostilkontrol.dk.

Fra kaos til kontrol lægesekretærkonference