Ressourcer på hjerte

21. marts 2014

Hår på brysterne og ressourcer på hjerte

Det handler om fremtidernes lægesekretær.

  • Vi skal være omstillingsparate
  • Vi skal kunne synliggøre vores arbejde
  • Vi skal være en del af IT-udviklingen
  • Vi skal kunne agere i en hierarkisk organisation
  • Vi skal gøre op mod den stereotype lægesekretær

Vi elsker vores arbejde og har derfor valgt, at konferencen skal inspirere til, hvordan fremtidens arbejdsopgaver kan komme til at se ud, i takt med at teknologien udvikler sig, og vi står overfor nye udfordringer. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på hvilke muligheder, nye arbejdsopgaver og værdier, vi kan skilte med.

Lægesekretærkonference Ressourcer på hjerte

Program

Jan Kolling

Underholdning til at starte på.

 

Overlæge Jørn Jepsen og oversygeplejerske Anne M. Kaa Hansen – Kærlighedsledelse

Overlæge Jørn Jepsen og oversygeplejerske Anne Marie Kaa Hansen fra Karkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus fortalte om ledelsesstilen “Kærlighedsledelse”, hvordan alle er en del af fællesskabet – hvor passer lægesekretæren ind her?

 

Lægesekretærkonference Nathali Schaap Degn

Nathali Schaap Degn – Repræsentant fra HK DL

Fremtidens sundhedsadministrative personale på sygehusene.

 

Lægesekretærkonference Mai Daugaard

Mai Daugaard – Forandring der styrker

Ledende lægesekretær Mai Daugaard fra Børneafdelingen, Næstved Sygehus fortalte om, hvordan de greb hverdagen an, da der skulle indføres talegenkendelse. Hvilke opgaver greb de, og hvordan blev det taget imod?

 

Lægesekretærkonference Jan Gintberg

Jan Gintberg – Motivation på arbejdspladsen med humor som redskab

Foredrag af Jan Gintberg om hvad man selv kan gøre i sin hverdag for at bevare motivationen.