Vi holder af hverdagen

– Gør mandag til en fest

Torsdag den 1. december 2022 kl. 8.00 – 14.00

Kom med til en spændende og inspirerende dag, hvor lægesekretæreleverne fra hold 40 afholder en nytænkende konference som sætter fokus på arbejdsglæde og trivsel.

Skab smil i hverdagen, glæde i arbejdslivet og gå hjem med et mindset, der kan smitte af på kollegaer.

Læs mere om konferencen på www.viholderafhverdagen.dk.

Lægesekretærkonference - Vi holder af hverdagen